Firemní kurzy

Jazykové kurzy

Překlady

Tlumočení

Všechny evropské jazyky

(Mimoevropské jazyky na dotaz)

Tlumočení konsekutivní / při jednáních

Hodinová sazba 100,00
Půldenní sazba / do 5h 500,00
Denní sazba 1.000,00

Simultánní / konferenční

Hodinová sazba do 2h 100,00
Od 2h – 2 tlumočníci střídavě na h 200,00
Denní sazba pro 2 tlumočníky 2.000,00

Zajištění kabinové techniky na dotaz.

Náklady na cestu budou dohodnuty zvlášť.

Všechny ceny včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
Angličtina Němčina Italština Francouzština Španělština Japonština Ruština Polština Čínština

Tlumočení

Kontakt

Firemní údaje