Firemní kurzy

Jazykové kurzy

Překlady

Firemní kurzy

Chtějí se Vaši zaměstnanci dále vzdělávat v cizích jazycích? Nabízíme výuku cizích jazyků sladěnou s Vašimi potřebami. Flexibilní co do velikosti skupiny, trvání kurzu a doby výuky.

Abychom byli nápomocni při výběru vhodné úrovně s odpovídajícím výukovým materiálem a sestavení stejnoměrných skupin, provádíme vstupní pohovory zdarma. Výuka může probíhat volitelně buď v učebnách LIGNUS nebo přímo u Vás.

Kontakt


Angličtina Němčina Italština Francouzština Španělština Japonština Ruština Polština Čínština

Tlumočení

Kontakt

Firemní údaje