Firemní kurzy

Jazykové kurzy

Překlady

Firemní údaje

LINGUS - DAS SPRACHINSTITUT

Karsten Uhl, Majitel

Diplomovaný učitel cizích jazyků pro vzdělávání dospělých

Veřejně zjednatelný a všeobecně přísežný tlumočník anglického jazyka

Georginenweg 2
01169 Dresden
Německo / Sasko

DIČ: DE 158 461 526
IČO: 203/283/06396
E-mail: lingus@lingus.eu
Telefon: +49 (03 51) 33 22 80 44
Web: http://www.lingus.eu
Veškeré obdržené informace jsme pečlivě prozkoumali a ověřili. Podléhají soustavné kontrole a budou průběžně aktualizovány. Přesto nemůžeme převzít záruku nebo odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obdržených informací.
Ochrana dat
Firma LINGUS – DAS SPRACHINSTITUT zaručuje, že s údaji stran bude zacházeno přísně důvěrně ve smyslu předpisů o nakládání s údaji.
Vyloučení záruk
Obsah externích odkazů není firmou LINGUS – DAS SPRACHINSTITUT ověřován. Podléhají odpovědnosti příslušného prodejce.

© LINGUS - das Sprachinstitut
Angličtina Němčina Italština Francouzština Španělština Japonština Ruština Polština Čínština

Tlumočení

Kontakt

Firemní údaje