Kursy dla firm

Kursy językowe

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Wszystkie języki europejskie

(Języki spoza Europy na życzenie)


Minimalna wartość zlecenia 25,00
Z języka obcego / na język obcy
Za widoczny znak w języku docelowym na życzenie
Teksty ustaw i umów na życzenie
Korekta tekstu na życzenie
Urzędowe uwierzytelnienie
Opłata zasadnicza za dokument na życzenie
Formatowanie dokumentów dostarczonych w innej formie niż cyfrowa na życzenie

Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT.
Język angielski Język niemiecki Język włoski Język francuski Język hiszpański Język japoński Język rosyjski Język czeski Język chiński

Tłumaczenia ustne

Kontakt

Impresum